16 Jul 2017

My daily basic summer face care // Dada´s beauty

Hi guys!

Today I have got some interesting information especially for girls. Sorry boys, this won´t be that interesting for you. Or maybe it will be, if you like to take a good care of your skin.
Currently in Slovakia, that is where I am now. And yes, it is a nice, warm summer here. And my skin has changed again. Why?
Firstly, I´ve moved out of England, where weather conditions were completely different, which makes more pressure on my skin.
Secondly, different food than I used to eat in England. That´s probably just for a few of us, just for people with super sensitive skin as I have.
And thirdly, I am in stress. I´m trying not to be, but there are so many things going on that I cannot stop myself not to be in stress. But I do try to help my skin as much as I can.

In today´s post I am going to show you what I use in these days, what my daily basic face care consist of. I´ve decided to invest in cosmetic products which I use on my skin, especially now. Everything what I´m going to show you I bought in England, but I will put links bellow each product, so you can check them online.

You will see also products from Mary Kay. Those products I got for testing from them. Thank you so much again, you are such nice people :-)

Let´s begin then :-)

//

Ahojte ľudia!

Dnes mám pripravené nejaké zaujímavé informácie hlavne pre dievčatá, alebo teda ženy. Prepáčte chlapi, dnes vás to moc baviť nebude. Alebo bude, pokým sa radi staráte o svoju pleť, čo by ste určite mali. Toto by nemala byť len čisto ženská záležitosť.
V tomto čase priamo na Slovensku, to je miesto, kde sa nachádzam. A áno, máme krásne, teplé leto, čo si ja užívam plnými dúškami. A moja pleť sa znovu zmenila. Prečo?
V prvom rade pretože som sa odsťahovala z Anglicka, kde bolo rozdielne počasie a všetko s tým spojené, čo vytvára na moju pleť vyšší tlak.
V druhom rade, jedlo. Ja som v Anglicku jedla iné jedlo, inú kvalitu jedla, jedlo je tam iné i keď je rovnaké. A to je dosť veľký problém pre ľudí s extrémne citlivou pleťou. A s nie najlepším tráviacim systémom.
A v treťom rade som v strese. I keď sa snažím stresu vyhýbať "ako čert krížu", momentálne sa mi to nedarí. Momentálne idem zložitým životným obdobím a moje telo to nezvláda na sto percent. Ale mojej pleti sa snažím pomáhať ako to najviac ide.

V dnešnom článku vám ukážem, čo používam na pleť v týchto dňoch, moju základnú kozmetickú dennú pleťovú rutinu. Nedávno som sa rozhodla poriadne investovať do produktov, ktoré používam na pleť, predsa len, pleť mám iba jednu. Všetko, čo vám ukážem som si kúpila v Anglicku, ale ku všetkému budete mať linky, takže si to budete môcť pozrieť on-line.

V článku uvidíte taktiež dva produkty od Mary Kay, ktoré som od nich dostala na testovanie. Takže ešte raz, veľká vďaka tím Mary Kay, ste super :-)

A my môžeme začať :-)
MARY KAY - CLEAR PROOF CLARIFYING CLEANSER FOR ACNE-PRONE SKIN
&
MARY KAY - CLEAR PROOF PORE-PURIFYING SERUM FOR ACNE-PRONE SKIN

The cleanser you can find on: www.marykay.co.uk
The serum you can find on:www.marykay.co.uk

We can start as I do start at the beginning of the day. After I wash my teeth it´s time to wash my face. I rinse my face with warm water and then use this cleanser. 

The cleanser has got a gel consistency, almost without any smell and it makes my skin feel clean straight away. When in contact with water, the cleanser changes the consistency to light-weight foam. Salicylic acid in combination with botanical, fights blemishes and helps prevent future breakouts by cleansing the skin without over drying.
The cleanser is oil- and fragrance- free and non-comedogenic. 
The cleanser is suitable to be used 2-3 times daily. I use it twice a day, at the beginning of the day and in the evening before I go to bed. 

In the morning I also use this serum which is suitable for a sensitive skin. It was formulated to minimize the future breakouts. 
The serum is as a gel also oil- and fragrance- free and non-comedogenic. 
The gel is suitable to be used 2 times daily. I use it just in the morning. An excessive drying may occur, so be careful. 

Unfortunately this cleanser does consist a three parabens. Methylparaben, ethylparaben and propylparaben. I know that I shouldn´t use anything with parabens but I really need to try it. I am 22 years old and I have been fighting with acne skin since I was a teenager. 
The serum consist one paraben and that is Methyparaben. 

The cleanser was made in U.S.A. and the amount is 127 g.
The serum was made in U.S.A. also and the amount is 50g.

//

MARY KAY - ČISTIACI GÉL PROTI AKNÉ
&
MARY KAY - CLEAR PROOF PORE-PURIFYING SERUM FOR ACNE-PRONE SKIN

Gél dostupný na: www.marykay.sk
Sérum dostupné na: www.marykay.sk

Môžeme začať ako začínam i ja, na začiatku dňa. Po tom, čo si umyjem zuby, je čas si umyť tvár. Tvár si opláchnem príjemne teplou vodou a použijem čistiaci gél.

Gél nemá takmer žiadnu vôňu a moja pleť je po ňom viditeľne a citeľne vyčistená. Pri kontakte s vodou sa gél mení na ľahkú penu. Kyselina Salicylová v kombinácii s rastlinnými zložkami bojuje proti pleťovým nedokonalostiam a pomáha predchádzať budúcim akné tým, že čistí pleť bez nadmerného vysušovania.
Gél je nemastný, neparfumovaný a nekomedogénný. 
Gél je vhodné používať 2-3 krát počas dňa. Ja ho používam ráno po zobudení a večer pred tým ako idem spať. 

Ráno taktiež používam toto sérum, ktoré je vhodné pre senzitívnu pleť. Bolo formulované na minimalizovanie budúceho akné.
Sérum je nemastné, neparfumované a nekomedogénne. 
Sérum sa smie používať dvakrát denne, ja ho používam raz a to ráno po čistiacom géle. Môže sa prejaviť vysúšanie pleti, takže buďte opatrné. 

Bohužiaľ tento gél obsahuje tri parabény, čo ma trocha mrzí. Methylparaben, ethylparaben a propylparaben. Ja viem, že by som nemala používať nič, čo obsahuje parabény, ale keď s aknóznou pleťou bojujete od puberty a je vám už 22 rokov, chcete sa toho zbaviť. 
Sérum obsahuje jeden parabén a tým je Methylparaben.

Gél bol vyrobený v U.S.A a má objem 127g.
Sérum bolo vyrobené v U.S.A. a má objem 50g.

BEAUTÉ MEDITERRANEA - HIGH TECH HYALURONIC COMPLEX CREAM

You can find on: www.beautemediterranea.com

When I saw this cream, I was wondering if it will be the one. You know, the most perfect cream for summer time. I don´t know how about you, but  I do struggle with a very dry skin this summer. More than during previous summers. 
This cream has got a very suitable ingredient in it and that is Hyaluronic Acid. I´m sure you´ve heard about it. The cream should work on seven essential levels to enhance the appearance of the skin and reduce the typical sings of ageing.

Seven essential levels:

 • improvement of skin moisturization;
 • reduces transepidermal water loss;
 • improvement of elasticity;
 • improves skin smoothness;
 • reduces the number and volume of wrinkles;
 • lifting effect.
I checked the ingredients which where used and the only "negative" thing could be that at the end of the list I found one perfume which was used to make the cream smell nice, simply as a fragrance. Not everybody likes when the cream has got a fragrance. I do like it.

This cream was made in Spain and the amount of the cream is 50 ml. 

I have been using the cream for a week and I cannot be happier. Soft, nice feeling, moisturised face and my skin doesn´t produce so much oil during the day as it used to before. And the fragrance is really nice. 

//

BEAUTÉ MEDITERRANEA - HIGH TECH HYALURÓNOVÝ KOMPLEX KRÉM


Keď som tento krém videla, rozmýšľala som, či by to mohol byť TEN krém. Viete, ten najlepší krém na letné obdobie. Neviem totižto ako vy, ale ja mám toto leto veľmi vysušenú pleť, omnoho viac ako minulé letá. 
Tento krém obsahuje veľmi vhodnú ingredienciu pre mňa a tou je kyselina Hyalurónová. Som si istá, že ste už o nej počuli. Krém by mal pracovať na siedmych hlavných úrovniach na zlepšenie vzhľadu pokožky a redukovanie typických známok starnutia.

Sedem hlavných úrovní:

 • zlepšenie hydratácie pokožky;
 • znižuje transepidermálnu stratu vody;
 • zlepšenie pružnosti;
 • zlepšuje hladkosť pokožky;
 • redukuje počet a veľkosť vrások;
 • liftingový efekt.
Pozorne som si prešla ingrediencie a jediná "negatívna zložka" by mohlo byť, že takmer na konci listu ingrediencií bol napísaný parfum, ktorý bol použitý na vytvorenie príjemnej vône produktu, čo ale nie každý obľubuje. Ja to obľubujem. 
Krém bol vyrobený v Španielsku a množstvo krému v kelímku je 50 ml.

Krém používam týždeň a nemohla by som byť šťastnejšia. Jemný, príjemný pocit ne pleti, hydratovaná pokožka a čo som si primárne všimla je, že moja pokožka počas dňa neprodukuje toľko mazu na čele ako zvykla. A vôňa je naozaj krásna.
OM SHE AROMATHERAPY - ARGAN OIL FACE SERUM
&
OM SHE AROMATHERAPY - ARGAN OIL NIGHT CREAM

The serum you can find on: www.sheaustralia.com.au
The cream you can find on: www.sheaustralia.com.au

I had been walking around these two products for a week until I finally decided to buy them. Of course I´d heard about benefits of Argan Oil and of course I´d wanted to try it. And of course I´d loved the packaging, it is the most beautiful packaging I have ever seen. 

The serum has got the best ingredients ever. It is extremely rich in antioxidants and vitamins, the serum utilizes all the recuperative properties of Argan Oil, enhanced with:

 • Grapessed Oil;
 • Antioxidant Vitamins A & E;
 • Ylang Ylang;
 • Geranium;
 • Carrot Seed;
 • Rose Oil.
You wouldn´t believe how easily it will be absorbed into your skin. It prevents moisture loss, combat dry flaky skin, minimise fine lines, improve skin tone and helps combat free radicals that cause of aging.

You can use it once per day, during evening time followed by a night cream.

The night cream has got very similar ingredients as the serum, nothing bad for your skin, just perfect. This night cream combines Argan Oil with other naturally beneficial ingredients including:
 • Antioxidant Vitamins A & E;
 • Sodium Hyaluronate;
 • Hydrolysed Collagen;
 • CoQ10;
 • Ylang Ylang;
 • Geranium;
 • Rose Oil;
 • Carrot Oil.
The cream is lightweight and it will absorb quickly, the feeling on the skin is so comfortable. This night cream helps boots collagen production to assist in reducing the appearance of fine lines and wrinkles, hydrates and moistures, and helps protect skin from environmental free radical damage that causes further sing of aging.

The combination of these two product I recommend to everybody, the feeling is unforgettable. 

//

OM SHE AROMATHERAPY - ARGANOVÝ OLEJ PLEŤOVÉ SÉRUM
&
OM SHE AROMATHERAPY - ARGANOVÝ OLEJ NOČNÝ KRÉM

Sérum dostupné na: www.sheaustralia.com.au
Krém dostupný na: www.sheaustralia.com.au

Veruže som dlho chodila okolo týchto dvoch produktov, kým som sa pre ne rozhodla. Samozrejme, že som počula o účinkoch Arganového oleja a samozrejme, že som tie produkty chcela skúsiť. A samozrejme, že som sa primárne zaľúbila do tých obalov, ktoré sú najkrajšie, aké som kedy videla. 

Sérum má najlepšie zloženie. Je extrémne bohaté na antioxidanty a vitamíny, sérum využíva všetky regeneračné vlastnosti Arganového leja v kombinácii s:

 • Hroznovým olejom;
 • Antioxidantmi vitamínov A a E;
 • Ylang Ylang;
 • Pelargónie;
 • Mrkvovými semienkami;
 • Ružovým olejom.
Neverili by ste ako krásne a rýchlo sa sérum absorbuje do pleti. Zabraňuje strate hydratácie, bojuje proti suchej, šupinatej pleti, minimalizuje jemné linky, zdokonaľuje tón pleti a pomáha bojovať proti voľným radikálom, ktoré spôsobujú starnutie pleti.

Sérum sa smie používať jedenkrát denne počas večera nasledované nočným krémom.

Nočný krém má veľmi podobné zloženie ako sérum,  niet tam jedinej zle ingrediencie, ktorá by nebola vhodná pre vašu pleť. Tento nočný krém kombinuje Arganový Olej s ďalšími prírodne prospešnými ingredienciami vrátane:
 • Antioxidaty vitamímov A & E;
 • Hyaluronát sodný;
 • Hydrolyzovaný colagén;
 • Koenzým Q10;
 • Ylang Ylang;
 • Pelargóniu;
 • Ružový olej;
 • Mrkvový olej.
Krém je ľahučký a absorbuje sa do pleti, tak ako i sérum, rýchlo. Ten pocit na pleti po použití je neskutočne pohodlný. Tento nočný krém pomáha zvýšiť produkciu kolagénu, ktorý pomáha znížiť výskyt jemných línií a vrások, hydratuje a zvlhčuje a pomáha pleť chrániť pred škodlivými účinkami voľných radikálov, ktoré spôsobujú ďalšie známky starnutia.

Každému odporúčam skúsiť kombináciu týchto dvoch produktov, pretože ten pocit na pleti nezabudnuteľný.LA ROCHE-POSAY -  ANTHELIOS XL TINTED DRY TOUCH GEL-CREAM SPF 50+

You can buy on: www.laroche-posay.com

I needed a good face cream with high SPF and I was hoping I would find the cream with everything I need and it would also be suitable to be used as a "foundation". 

And I found this one. I was scared that the shade would be too dark for me, but it is not. It does cover skin imperfections, but not as a high cover foundation. I would say, it is similar as a good BB cream. I don´t feel it on my skin, not at all. That was a thing which surprised me the most. I usually struggle with any products with SPF, my sensitive skin doesn´t like them. But this one is great. 

It has got an anti-shine effect. My skin is quite oily in contact with any foundation, corrector or BB cream. But not with this one, so it dries my skin a lot, I need to be careful and not to use it for all day. I used to have peaches and stains from the Sun on my skin, but I don´t have after this one.

Gel cream is non-perfumed, it is paraben-free, non-comedogenic and it has been tested under dermatological control. So it is logical that the cream has been recommended by dermatologists and it is suitable for a sensitive skin.

The cream was made in France and its amount is 50ml. 

//

LA ROCHE-POSAY -  ANTHELIOS XL TÓNOVANÝ ZMATŇUJÚCI GÉL-KRÉM PROTI LESKU PLETI SPF 50+

You can buy on: /www.laroche-posay.sk

Potrebovala som dobrý pleťový krém s vysokým ochranným faktorom a dúfala som že nájdem taký, ktorý by mal všetko, čo potrebujem a k tomu by bol vhodný na používanie ako je krycí krém/make up.
A našla som tento. Bola som trocha vystrašená kvôli odtieňu, myslela som si, že by bol pre mňa moc tmavý. No nakoniec nie je, je presne v mojom odtieni pleti. Pekne kryje menšie pleťové nedokonalosti, no nie tak silno ako krycí krém. Porovnala by som to k BB krému. Vôbec ho necítim na pleti, čo je podľa mňa najlepšie v teplých, letných dňoch. To bola vec, ktorá ma najviac prekvapila. Zvyčajne mám s produktami, ktoré ochranný faktor obsahujú, problémy. Moja senzitívna pleť ich v láske nemá. Výnimkou je tento.

Krém má zmatňujúci efekt. Moja pleť je pri kontakte s hocakým krycím krémom mastnejšia než normálne. No nie pri tomto, práve naopak, moju pleť vysušuje až moc. Musím byť opatrná a krém nenosiť počas celého dňa.
Zvykla som mať na pleti škvrnky a pehy od Slnka, no pri tomto kréme je to minulosťou.

Gélový krém je neparfumovaný, neobsahuje žiadne parabény, je nekomedogénny a bol testovaný pod drobnohľadom dermatológov. Takže je logické, že je vhodný i na citlivú pleť.

Krém bol vyrobený vo Francúzsku a obsahovo je veľký 50ml.


And here we are again. At the end of the next article. I hope you liked it and as usually I am asking you another question - what is the most important product for you during the summer season?
Have an amazing day, see you soon here. Serusky <3
//
A znovu sme tu. Na konci ďalšieho článku. Dúfam, že sa Vám páčil a ako obyčajne i dnes sa vás dačo opýtam - ktorý produkt je pre vás počas leta najdôležitejší?
Majte krásny deň, vidíme sa tu čoskoro. Serusky <3

No comments:

Post a Comment

Lovely comments ...