6 Jul 2017

My summer 2017, Erasmus+ projects and what I will do // Dada´s diary

Hi guys!

It has been so long since I sat in front of my laptop and wrote you about my life. The last thing I mentioned to you was my leaving. I left England,  I left the United Kingdom. And I am back, at home, in my country, in Slovakia. 
I was in England for 15 months. Studying, working, living. But that is my past now.

I am starting something even more beautiful. I´ve had that luck and I´ve been chosen to be a part of a Erasmus+ projects across Europe. I am going to travel to beautiful destinations during summer and autumn. I am going to meet people from various European countries, I am going to learn about our cultures, similarities, differences, solidarity, respect. I am going to represent my small beautiful country, I am going to try to make relationships between European countries much better and stronger. That´s the main idea of this programme and these projects. 

When somebody asks me where I am from, my answer is always “I am from Europe“. I have met people from all over the world, I have got to know people from so many different cultures, I have listened about various beautiful countries and all this makes me proud to call myself a European.
I want to know more about Europe, as much as possible. I want to know about every aspect of our beautiful and so unique continent. On the other hand, I want to let people from all around the world know how good is to be here, live here and meet people coming from here. And I want to let all people know that Europe is an amazing place and we should travel more, respect people of different nations and cultures and share information in a good way. Because, this planet, this continent is for us and it is up to us how we will live here together.

My opinion is that in these quite difficult days is really important to make new relationships with people from different countries and different cultures and discuss to each other.  To stay open-minded and try to make Europe strong, peaceful and safe.
I am getting to know new people every day. I can understand needs of people from different nationalities. I enjoy communication with them and I am interested in culture, history, food, habits or geography of people from all over the world. 
I believe that those projects have a very important meaning and message for everybody. For each of us. As I already said a long time ago, I will try my best to make the life more beautiful. 

This will be my summer. This will be another summer of my life. I am building my future and I love it. I am making myself satisfied and my family proud of me. 

Let me prove you guys that everything what I will do is important for each of us. Let me prove you how we can help each other to live like human beings, not like monsters. 

Have an amazing day and be good. Serusky <3

//

Je to už dávno, kedy som naposledy sadla pred môj notebook a napísala Vám o mojom živote. Poslednou vecou, o ktorej som sa zmienila bol môj odchod. Odišla som z Anglicka, opustila som Spojené Kráľovstvo. A som tu, som doma na Slovensku. Neopísateľný pocit.
V Anglicku som strávila 15 mesiacov. Štúdium, práca, život. Ale to všetko je už teraz minulosťou.

Začínam niečo ešte omnoho krajšie. Mala som to šťastie a bola som vybratá byť súčasťou Erasmus+ projektov naprieč Európou. Budem cestovať do nádherných destinácii počas leta i jesene. Spoznám nových ľudí pochádzajúcich z rôznych krajín Európskej Únie, budem sa učiť o našich kultúrach, o ich podobnostiach, rozdielnostiach, solidarite, rešpekte. Budem reprezentovať našu malú nádhernú krajinu, idem sa pokúsiť urobiť vzťahy medzi jednotlivými európskymi krajinami a národmi omnoho lepšími a silnejšími. To je v podstate hlavná myšlienka daných projektov.

Keď sa ma niekto pýta odkiaľ pochádzam, mojou odpoveďou býva "Pochádzam z Európy". Stretla som ľudí z celého sveta, spoznala som ľudí z úplne odlišných kultúr ako je tá naša, počúvala som o toľkých nádherných krajinách a to všetko ma naučilo nazývať sa hrdou Európankou.
Chcem toho vedieť o Európe omnoho viac, najviac ako sa len dá. Chcem vedieť o každom jednom aspekte nášho nádherného a unikátneho kontinentu. A na druhej strane chcem dať ľudom z celého sveta vedieť ako je dobré byť tu, v Európe, ako je skvelé tu žiť a stretávať ľudí z tohto kontinetnu. A chcem dať všetkým ľudom vedieť, že Európa je úžasné miesto a mali by sme viac cestovať a spoznávať, rešpektovať ľudí rôznorodých národov a kultúr a zdielať informácie v dobrom duchu a viere. Pretože táto planéta, tento kontinent je pre nás a je iba na nás ako tu budeme spolu žiť.

Mojím názorom je, že v týchto celkom náročných časoch je veľmi dôležité vytvárať nové vzťahy s ľuďmi z iných krajín a iných kultúr a diskutovať medzi sebou. Mať otvorenú myseľ, snažiť sa pochopiť a urobiť Európu silnou, mierumilovnou a bezpečnou.
Spoznávam ľudí takmer každý deň. Viem porozumieť potrebám rôznych ľudí a pochopiť ich, užívam si komunikáciu a zaujímam sa o kultúry, históriu, jedlo, zvyky alebo geografiu ľudí z celého sveta.
Verím, že tieto projekty majú veľký zmysel a že majú v sebe zakódovanú dôležitú správu pre všetkých. Pre každého z nás. Ako som už dávno povedala, pokúsim sa urobiť život omnoho krajším. 

Toto bude moje leto. Toto bude ďalšie leto môjho života. Budujem si svoju budúcnosť a milujem to. Robí ma to spokojnou a moju rodinu pyšnou.

Dovoľte mi dokázať Vám, že všetko čo urobím je dôležité pre nás všetkých. Dovoľte mi dokázať ako si môžme pomôcť žiť ako ľudské bytosti, nie ako monštrá.

Majte úžasný deň a budte dobrí. Serusky <3
Anna & Marek = The loveliest Polish couple from Bournemouth and our very good friends <3
//
Anna a Marek = najkrajší poľský pár z Bournemouth a naši veľmi dobrí kamaráti <3
Erasmus+
Source: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/erasmus_may-en_0.jpg
Our ex-classmates from Westbourne Academy. Each of them will stay our friend, because each of them is so special to us <3
//
Naši spolužiaci z Westbourne Academy. Každý jeden z nich ostane naším kamarátom, preotže každý z nich je pre nás špeciálny <3
My English friends Rebbecca & James from my workplace. We used to be a perfect gang :-D Miss them so much <3
//
Moji anglickí kamaráti Rebecca a James z práce. Zvykli sme byť perfektný gang :-D Chýbate mi <3
Erasmus+
Source: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/erasmus_infographics_sustainable-dev-en-72.jpg

Martina, but Maťka for me. Always smiling Czech girl, a huge traveler and unique friend. See you soon "koťátko" <3
//
Martina, ale pre mňa Maťka. Stále sa usmievajúce dievča z Českej republiky, vášnivá cestovateľka a unikátna kamarátka. Vidíme sa čoskoro "koťátko" <3

3 comments:

  1. Aww :) I saw our picture for the first time. Thank you for the amazing Time in Bournemouth with you. Miss you! <3

    ReplyDelete
  2. Aww, I saw our picture for the first time :) thank you for the awesome time in bournemouth! Miss you <3

    ReplyDelete

Lovely comments ...