7 Jun 2017

I am coming home // Dada´s diary

Hello there.

I have been waiting for months. I have looked forward for these days. I have wanted to enjoy the last minutes. But, what am I speaking about? Guys...
I am going home. Finally. After one year and three months living in the United Kingdom.
It´s been a ride. And now, when I look back, I can say just this.

THANK YOU ENGLAND. Thank you for every opportunity I got. Thank you for every person I met. Thank you for every tear. Thank you for every trip. Thank you London. Thank you Bournemouth. Thank you my care worker job. Thank you my Tesco job. Thank you everyone.

Every day here was worth it. I learnt so much. I learnt a lot of things about myself. I learnt how to be a better human. I have walked a long way since I arrived in here. I am not the same person as I was before this Journey.

I enjoyed it. I hated it. I loved it. I was upset. I was happy. I missed my home. I was exploring. I discovered. I lived. I was surviving. I have changed. I have grown. I am prepared.

I am coming, Slovakia. I am coming home. I have missed you Slovakia. I have missed your air, I have missed your water, I have missed your forests, I have missed my friends, I have missed my family.
My life will be so exciting. I am going to work on amazing projects. I am going to build my future, career.

I am proud of myself. I am proud of the way I have walked. I am proud of myself, of the person I have become.

I haven´t cried for days, weeks, more than a month. I haven´t been in stress for more than a month. I haven´t given up for more than a year. I haven´t stopped believe in myself for more than a year and a half.

I want to say huge GOODBYE. Goodbye our room in a typical English share house. Goodbye our garden, which was my quiet place. Goodbye Bournemouth centre - I loved the time I spent there. Goodbye Lower and Upper Gardens, you were the most beautiful parks I have ever seen. Goodbye Winton, Charminster, Westbourne, Branksome, Parkstone, Poole, my favourite shops, coffee shops, restaturants, pubs. Goodbye my friends, it was a big pleasure to meet you. Goodbye every street I walked through. Goodbye London, you were the most exciting city I have ever visited.

And hello Slovakia! Hello my homeland! Hello my friends, hello Myjava, Piešťany, Trnava and Bratislava. Hello our little house in Madunice. Hello my family!
I will meet all of you. I will hug all of you. I have missed you so much.


The life IS AMAZING. Everything depends on you. You can have the best life ever if you have the power to build it. You can be happy. I mean really happy, all the time, if you work on it. You can be rich in any form if you are prepared to give in everything. That was what I have done. And do you know what I got back? Everything and more. Yes, everything and more....


//

Ahojte všetci.

Čakala som mesiace. Tešila som sa na tieto dni. Chcela som si užiť posledné minúty. Ale o čom to vlastne rozprávam? Kamaráti ...
Ja idem domov. A keď sa obzriem späť, môžem povedať iba toto.

ĎAKUJEM ANGLICKO. Ďakujem za každú možnosť, ktorú som dostala. Ďakujem za každú osobu, ktorú som stretla. Ďakujem za každú jednu slzu. Ďakujem za každý výlet. Ďakujem Tebe Londýn. Ďakujem i Tebe Bournemouth. Ďakujem mojej práci ošetrovateľky. Ďakujem mojej práci v Tescu. Ďakujem Vám všetkým.

Každý jeden deň bol toho hodný. Naučila som sa toho tak veľa. Naučila som sa toho veľa hlavne o sebe. Naučila som sa ako byť lepším človekom. Prešla som už dlhú cestu odkedy som sem prišla. Nie som už tá istá osoba, ktorou som bola pred touto Cestou.

Užila som si to. Nenávidela som to. Milovala som to. Bola som smutná. Bola som šťastná. Chýbal mi domov. Hľadala som. Objavovala som. Žila som. Prežívala som. Zmenila som sa. Vyrástla som. Som pripravená.

Prichádzam domov, Slovensko. Idem domov. Chýbalo si mi Slovensko. Chýbal mi Tvoj vzduch, chýbala mi Tvoja voda, chýbali mi Tvoje lesy, chýbali mi moji priatelia, chýbala mi moja rodina.
Môj život bude tak vzrušujúci, nemôžem sa dočkať. Budem pracovať na úžasných projektoch. Budem si budovať svoju budúcnosť, kariéru.

Som na seba pyšná. Som pyšná akú cestu som už vyšliapala. Som pyšná na seba, na osobu, ktorou som sa stala.

Neplakala som celé dni, týždne, viac ako mesiac. Nestresovala som sa viac ako mesiac. Nevzdala som to viac ako rok. Neprestala som v seba veriť viac ako rok a pol.

Chcem povedať obrovské DOVIDENIA. Dovidenia naša izba v typickom anglickom dome. Dovidenia naša záhrada, ktorá bola mojím tichým miestom. Dovidenia Bournemouth centrum - milovala som čas, ktorý som tam strávila. Dovidenia Lower a Upper Gardens, boli ste tými najkrajšími parkmi, aké som vo svojom živote videla. Dovidenia Winton, Charminster, Westbourne, Branksome, Parkstone, Poole, moje obľúbené obchody, kaviarne, reštaurácie, puby. Dovidenia moji kamaráti, bolo mi neskutočným potešením spoznať Vás. Dovidenia každá jedna ulica, ktorou som prechádzala. Dovidenia Londýn, bol si tým najvzrušujúcejším mestom, v akom som kedy bola.

A ahoj Slovensko! Zdravím môj domov! Ahojte moji priatelia, ahoj Myjava, Piešťany, Trnava a Bratislava. Ahoj náš maličký domček v Maduniciach. Ahojte moja rodina!
Každého z Vás stretnem, čo najskôr. Každého z Vás vyobjímam. Chýbali ste mi.

Život je ÚŽASNÝ. Všetko závisí na Vás. Môžete mať ten najkrajší život, ak máte silu vybudovať si ho. Môžete byť šťastný. Myslím naozaj šťastný, stále, ráno i večer, ak na tom pracujete. Môžete byť bohatý v akejkoľvek forme, ak ste pripravený do toho dať všetko. To je to, čo som urobila ja. A viete, čo som dostala späť? Všetko a ešte viac. Áno, všetko a ešte viac...

2 comments:

Lovely comments ...