11 Dec 2016

Empties (October, November 2016) // Dada´s beauty


Hello loves!It is the time for an another Empties article, finally. I didn´t have a lot of consumed products, so I took some empty products from Mario and I have enough products for the article now :-D. Actually, in November I bought a lot of staff, maybe more than I should. But never mind, I´m happy that I have so many products for trying. You can look forward to my next reviews ;-) Anyway, let´s start with this post!

Ahojte kamarátičkovia! 


Máme tu konečne ďalší môj článok so spotrebovanými produktami. Nemala som ich veľa, a preto som si brala aj od Mária nejaké tie jeho prázdne obaly :-D A tak ich mám v článku celkovo aj dosť. Vlastne, v novembri som nakupovala na kilá kozmetiky, možno i viac ako by sa patrilo. Ale nevadí, robí ma to šťastnou. Tešte sa na neskoršie recenzie :-) Ale teraz už poďme na tento článok!
A regular, classic shower cream from Nivea was OK. I didn´t feel any special care, but I washed myself with it. A like typical Nivea´s perfume, so from this side of view, it was nice. 6/10

Normálny, sprchovací krém od Nivea bol OK. Nejakú špeciálnu starostlivosť som necítila, ale umyla som sa s ním. Ja osobne mám rada tú typickú vôňu Nivei, takže z tohto pohľadu bol príjemný. 6/10
An indulging cream bath from Dove was nice, creamy and with beautiful perfume. With typical Dove perfume. 1/4 of the product was a moisturising cream, so my skin was not dry after a long bathing. Yeah, it is possible that I will buy an another one. 7/10

Vyživujúca jemná pena do kúpeľa bola dobrá, krémová a s nádhernou vôňou. S typickou vôňou Dove. 1/4 produktu bol hydratačný krém, takže pokožka nebola vysušená po dlhom kúpeli. Veru, je možné, že si ju znova zakúpim. 7/10

This shower gel was for intimate parties. I don´t know if it is possible to buy this one in UK, I am sure just about Czech republic and Slovakia. It was with soft perfume, I have quite sensitive skin on my all body and it was OK for me, so I could recommend it for sensitive skin in general, as well. 7/10

Tento sprchovací gél bol určený na intímne partie. Dosť dlho mi ho trvalo spotrebovať, pritom mi vyhovoval. Ja na tieto sprchovacie gély na intímne partie vždy zabúdam, ale už pracujem na tom, nezabúdať :-) Každopádne mal jemnú vôňu a pokým mne s mojou citlivou pokožkou na celom tele vyhovoval, myslím si, že bude vyhovovať citlivej pokožke všeobecne. Myslím si. 7/10

Well, this body lotion from Garnier was really good. I have the review on it, so if you want to know more information, just CLICK HERE. 7/10

No, toto telové mlieko od Garnier bolo veľmi dobré. Mám naňho i recenziu, takže ak chcete viac informácii, KLIK TU. 7/10

One of my friends from Paris left for me this body lotion. She did the most horrible thing. Do you want to know why? Because this body lotion from Mixa is such a good thing. Soft, light, amazing hydration, very good for sensitive skin. I was so happy with using this. And why I am angry of this product? Because I couldn´t find it in England. So I need to go to France. Anybody is going with me? 9/10

Toto telové mlieko mi dala jedna z mojich kamarátok z Paríža. A tým urobila tú najhoršiu vec. Chcete vedieť prečo? Pretože toto telové mlieko od Mixa je neskutočne dobré. Alebo teda bolo. Jemné, ľahučké, krásne hydratovalo, presne na citlivú pokožku. Veľmi dobre sa mi používalo. A prečo som teda nahnevaná? Lebo toto mlieko v UK asi nemajú. Nemôžem ho nikde nájsť. Zhrňme to, potrebujem ísť do Francúzska. Niekto so mnou? 9/10

Just one thing about this cream for my feet from Yves Rocher - the best thing. 10/10

Iba jednu vec k tomuto krému na nohy od Yves Rocher - najlepšia vec. 10/10

An invisible (yeah, a good joke from producers) deodorant from Garnier wasn´t the best thing ever. Actually, one of the worst deodorants I ever have had. It did nothing, it was like putting air on my skin. So I was mostly using it for a nice fragrance in my room :-D And it wasn´t invisible, just for sure. 2/10Neviditeľný (jasné, dobrý vtip od výrobcov) deodorant od Garnier nebol teda tou najlepšou vecou pod slnkom. Vlastne, bol skôr tým najhorším doedorantom aký som kedy mala. Nerobil absolútne nič. Bolo to, ako si na seba dávať vzduch. Takže jeho využitie bolo skôr ako rozprašovač do mojej izby :-D. Aspoň, že vôňa bola pekná. A hej, nebol neviditeľný. 2/10

Hairspray Schwarzkopf Supersoft is a kind of "Slovak" version of Schwarzkopf Taft. This Ultra Strong spray wasn´t strong enough. Mario is used to stronger ones, as he said. Anyway, it was better than many other sprays which he tried here. 6/10

Anglická verzia "slovenského" spreju na vlasy Schwarzkopf Taft. 4-ka bola podľa Mária na jeho pomery slabá a vraj sa na Taft nechytal. Stále však lepšie ako iné spreje, ktoré tu v UK použil. 6/10

Well, an another product which was a disappointment. This face washer was for cleaning pores, spots. The effect? Nothing. I was using it more for hands than for my face. You know, that I have to be honest. 2/10

No, toto tiež nebola výhra. Tento čistiaci gél na tvár mal byť určený na póry, akné. Efekt? Žiadny. Na ruky bol celkom OK musím uznať. Vy viete, že k Vám musím byť úprimná. 2/10
I don´t think there´s one person who doesn ´t like this Micelar water form Garnier. It is a nice, soft micelar water. It takes your make-up off nicely, it doesn´t have any perfume, the package is quite big, the price is not so high. I like it. I am using an another package at these days. 8/10

Nemyslím si, že je tu čo i len jeden človek čo by vyslovene nemal rád túto micelárnu vodu od Garnier. Make-up odlíči jemne a rýchlo, nedráždi, nemá žiadnu vôňu, balenie je celkom veľké a cena nie je vysoká. Mám ju rada. V týchto dňoch používam ďalšie balenie. 8/10
I don´t like doing bad reviews. Unfortunately, I have an another one for you. This was cleaning milk from Ziaja. It can be good, but not for me. After I put it on my face, I felt soft stinging. And something like a film stayed on my face and it wasn´t nice feeling. The truth is that it wasn´t like this from the beginning. The first month was OK.  Anyway, not for me. 3/10

Nerada robím negatívne recenzie. Bohužiaľ však, mám tu pre Vás ďalšiu. Toto bolo čistiace mlieko od Ziaja. Ono je možno pre niekoho dobré, no mne nesadlo. Potom, čo som ho naniesla na tvár, cítila som jemné štípanie. A na pleti mi po ňom ostával niečo ako film, čo nebolo zrovna príjemné. Je však pravda, že prvý mesiac bol však OK. Takže, nie pre mňa. 3/10

This was not my face cream. This face cream was used by Mario. And what did he say? Well, nothing. He doesn´t remember it :-D But I remember and I was trying to see any changes on his face. I have to be honest, he didn´t use it everyday. I am sure, that result would have been better if he have used it everyday. But like he said, he didn´t remember. I think this cream is good for normal type of the skin, not for dry, what is Mario´s case. He has a dry skin with quite big wrinkles. If you want to give any face cream to your dad or  your boyfriend , this could be a good idea.
P.S. After a half year of using it, Mario said to me when he saw the picture with this product that he saw it for the first time. Yes, I live with him :-D

Tento krém som nepoužívala ja. Tento krém bol používaný Máriom. A aká je jeho recenzia? No, žiadna. Nepamätá si ho :-D Ja si našťastie pamätám a snažila som sa pozorovať zmeny na jeho tvári, takže dúfam, že Vám aspoň moja recnzia niečo dá. Musím byť úprimná, krém nepoužíval každý deň. Som si istá, že výsledky by boli omnoho lepšie, keby krém používal denne. Ale ako už dal najavo, on si to nepamätal. Tento krém je podľa mňa vyhovujúci na normálny typ pleti. Máriova pleť je suchá s viditeľnými vráskami. Ak ale uvažujete nad kvalitnejším krémom pre Vášho tatina alebo priateľa, myslím si, že toto by bola dobrá voľba.
P.S. Po pol roku používania tohto krému mi Mário pri pohľade na uvedenú fotografiu povedal, že ten produkt v živote nevidel. Áno, ja s ním bývam :-D

I like this mouth washer by Meridol. And I really love the smell of it. It is intended for sensitive gums, which is good to protect. I have healthy gums, but I try to protect them. Some members of my family have had parodontosis. And I am not going to have it. 8/10

Túto ústnu vodu od Meridolu mám veľmi rada. A ešte viac mám rada tú vôňu, ktorú má. Je určená na citlivé ďasná, ktoré je dobré si chrániť. Ja mám zdravé ďasná, ale snažím sa si ich čo najviac chrániť. Niektorí členovia mojej rodiny mali paradontózu. A ja ju nebudem mať. 8/10

This tooth paste was just for emergenca case, so it took me a lont while tu use it. Well, I don´t like these regual tooth pastes from supermarkets. I know some good ones, but this one wasn´t in that category. 3/10

Tooth brush from Curaprox is my honey. I use just these tooth brushes an I´m not going to change it. They are so so good. The best ones. My favourite is number 5460 with 5460 bristles. You should use it. Everybody should use it. 10/10

Táto zubná pasta bola na núdzové prípady, takže to chvíľu trvalo ju dopoužívať. Ono, ja moc nemám rada tieto obyčajné zubné pasty zo supermarketov. Mám tam pár, o ktorých viem, že sú dobré, ale táto zubná pasta medzi ne patriť určite nebude. 3/10
Zubná kefka od Curaprox je moje zlato. Ja používam iba tieto zubné pasty a nechystám sa to zmeniť. Sú strašne dobré. Sú najlepšie. Moje obľúbené sú s číslom 5460. Mali by ste ich používať. Všetci by ich mali používať. 10/10

Nivea is simply Nivea. As Mario told me. This cream wasn´t as good as the typical cream which everybody knows. This one was more watery compared to the classic one. However, Mario was satisfied. 7/10

Tento krém od Nivea používal Mário a zhodnotil ho ako: "Nivea je proste Nivea". Na tú klasickú Niveu, ktorú si každý z Vás určite hneď vybaví sa vraj nechytala. Bola oproti nej vraj príliš vodová. Ale spokojnosť. 7/10
I have the review for this cleaning gel from Garnier. CLICK HERE. 8/10

Na tento čistiaci gél od Garnier má mrecenziu. KLIK TU. 8/10
And that is everything for today. I hope you found it useful and see you in the next post. Have a beautiful day, have an amazing rest of the week. Serusky <3

A to je tak asi všetko pre dnes. Dúfam, že moje recnzie boli pre Vás aspoň trochu užitočné a vidíme sa pri ďalšom článku. Majte krásny deň, majte krásny zvyšok týždňa. Serusky <3

No comments:

Post a Comment

Lovely comments ...